top of page
Zoeken
  • elinevanpottelsber

Attest 6% verbouwingswerken vervangen

Wie overweegt om te verbouwen, weet ondertussen dat de aannemer een attest moet invullen om het tarief van 6% btw toe te passen in plaats van 21% .

Dit attest werd door regering afgeschaft sinds 01/01/2022. Vanaf nu dient de aannemer enkel een vermelding te maken op zijn factuur. Dit moet een oplossing geven aan het administratief beheer die deze attesten vroegen van de aannemers.


Vanaf nu kunnen renovatiewerken aan private woningen die in aanmerking komen voor het verlaagd tarief van 6% onmiddellijk zo gefactureerd worden. De klant krijgt één maand de tijd om de factuur te betwisten indien zijn woning niet voldoet aan de voorwaarden.


Verklaring die dient vermeld te worden op de factuur is als volgt: "Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”


Hiervoor is nog een overgangsperiode tot 30 juni 2022. In die periode worden ofwel de attesten nog aanvaard alsook de vermelding op de factuur. Vanaf 1 juli 2022 wordt enkel nog de vermelding op de factuur aanvaard.12 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page